วุฒิสภา จัดโครงการสภาจำลองสัญจร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี วันอังคารที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 13.00 ...

รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายเยาวชนสภาจำลอง วันอั ...

สมาชิกวุฒิสภา บรรยาย เรื่อง "ถอดบทเรียนการเผยแพร่ประชาธิปไตยสไตล์เยาวชน" ณ  โรงแรมรอยัลริเวอร์ วันอังคารที่ 3 กันยา ...

รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง กล่าวเปิดและปาฐกถากิจกรรม “สมาชิกวุฒิสภาพบเยาวชน” ณ โรงเรียนพิริยาลัย จังหวัดแพร่ วันพุ ...

รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง กล่าวเปิดและปาฐกถากิจกรรม “สมาชิกวุฒิสภาพบเยาวชน”ณ โรงเรียนนารีรัตน์ จังหวัดแพร่ วันพุธ ...

วุฒิสภา จัดโครงการสภาจำลองสัญจร ณ โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา จังหวัดราชบุรี วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 นาฬ ...

วุฒิสภา จัดโครงการสภาจำลองสัญจร ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 12.00 นาฬ ...

Next Prev
 • วุฒิสภา จัดโครงการสภาจำลองสัญจร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี วันอังคารที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อำเภอเมืองเพชรบุรี ...

  Read More »
 • รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายเยาวชนสภาจำลอง วันอังคารที่ 3 กันยายน 2562 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ ห้องกรุงธนบอลล์รูม โรง ...

  Read More »
 • สมาชิกวุฒิสภา บรรยาย เรื่อง "ถอดบทเรียนการเผยแพร่ประชาธิปไตยสไตล์เยาวชน" ณ  โรงแรมรอยัลริเวอร์ วันอังคารที่ 3 กันยายน 2562 เวลา 08.30 นาฬิกา ณ ห้องกรุงธนบอลล์รูม โรงแรมรอยัลริเวอร์ ...

  Read More »
 • วุฒิสภา จัดโครงการสภาจำลองสัญจร ณ โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา จังหวัดราชบุรี วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมโรงเรียนสวนผึ้งวิทยา อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ...

  Read More »
 • รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง กล่าวเปิดและปาฐกถากิจกรรม “สมาชิกวุฒิสภาพบเยาวชน” ณ โรงเรียนพิริยาลัย จังหวัดแพร่ วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมโรงเรียนพิริยา ...

  Read More »
 • รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง กล่าวเปิดและปาฐกถากิจกรรม “สมาชิกวุฒิสภาพบเยาวชน”ณ โรงเรียนนารีรัตน์ จังหวัดแพร่ วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.15 นาฬิกา ณ หอประชุม โรงเรียนนารีรัตน ...

  Read More »
 • "โครงการสภาจำลองสัญจร" โรงเรียนบ้านนา"นายกพิทยากร" วันที่ 2 สิงหาคม 2561 ...

  Read More »
 • สภาจำลองสัญจร โรงเรียนเลยพิทยาคม จ.เลย 23 กรกฎาคม 2561  ติดตามรับชมพร้อมกันค่ะ ...

  Read More »
 • กิจกรรมสภาจำลองของน้องๆ โรงเรียนศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี ในวันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561 ...

  Read More »
 • คณะอาจารย์ และนักศึกษา ระดับชั้นปริญญาตรี ปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 37 คน ร่วมแสดงกิจกรรมสภาจำลอง ในหัวข้อ "ร่างพระราชบัญญัติหนัง ...

  Read More »
scroll to top