สนง. เลขาธิการวุฒิสภา จัดโครงการสภาจำลองสัญจร ณ โรงเรียนปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี วันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562 เวลา 08 ...

สนง. เลขาธิการวุฒิสภา จัดโครงการสภาจำลองสัญจร  ณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล จังหวัดสกลนคร วันพุธที่ 9 มกราคม 2562 เวล ...

สนง. เลขาธิการวุฒิสภา จัดโครงการสภาจำลองสัญจร ณ  โรงเรียนท่านางแนว วิทยายน จังหวัดขอนแก่น วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม ...

สนง. เลขาธิการวุฒิสภา จัดโครงการสภาจำลองสัญจร ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี จ.อุดรธานี วันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561 เวล ...

สนง. เลขาธิการวุฒิสภา จัดโครงการสภาจำลองสัญจร ณ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล จ.อุดรธานี วันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561 เวลา 08 ...

คณะผู้บริหารสมาชิกและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลละงู ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล จำนวน ๔๒ คน เข้าเยี่ยมช ...

เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา คณะอาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สำหรับนักบริหาร รุ่น ๑๙ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยร ...

Next Prev
 • คณะผู้บริหารสมาชิกและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลละงู ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล จำนวน ๔๒ คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ...

  Read More »
 • เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา คณะอาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สำหรับนักบริหาร รุ่น ๑๙ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จำนวน ๖๙ คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ สภานิติบัญญัติแห่ ...

  Read More »
 • เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา คณะอาจารย์ และนักศึกษาระดับชั้นปีที่ ๒ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จำนวน ๑๓๖ คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษ ...

  Read More »
 • คณะอาจารย์ และนักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาการของนักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จำนวน 52 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดุงาน ณ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ...

  Read More »
 • สนง. เลขาธิการวุฒิสภา จัดโครงการสภาจำลองสัญจร ณ โรงเรียนปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี วันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562 เวลา 08.45 นาฬิกา ณ โรงเรียนปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี นายคณวัฒน์ วงศ์แก้ว ...

  Read More »
 • สนง. เลขาธิการวุฒิสภา จัดโครงการสภาจำลองสัญจร  ณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล จังหวัดสกลนคร วันพุธที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล จังหวัดสกลนคร นายพงศ์กิ ...

  Read More »
 • สนง. เลขาธิการวุฒิสภา จัดโครงการสภาจำลองสัญจร ณ  โรงเรียนท่านางแนว วิทยายน จังหวัดขอนแก่น วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 นาฬิกา ณ โรงเรียนท่านางแนววิทยายน จังหวัดขอนแก่น ...

  Read More »
 • สนง. เลขาธิการวุฒิสภา จัดโครงการสภาจำลองสัญจร ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี จ.อุดรธานี วันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561 เวลา 13.45 นาฬิกา ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี สำนัก ...

  Read More »
 • สนช. และอนุกรรมการโครงการ สนช. พบเยาวชน ลงพื้นที่จัดกิจกรรมสภาจำลอง ณ ห้องประชุมโรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี วันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดส ...

  Read More »
 • คณะ สนช. รับฟังแนวทางการแก้ไขปัญหา “ยาเสพติดและการตั้งท้องโดยไม่พร้อม” จากเยาวชน จังหวัดนครปฐม วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม LI3 ชั้น 3 หอประชุมปิ่นเกลียว มหาวิทยาลัยราชภ ...

  Read More »
 • "โครงการสภาจำลองสัญจร" โรงเรียนบ้านนา"นายกพิทยากร" วันที่ 2 สิงหาคม 2561 ...

  Read More »
 • สภาจำลองสัญจร โรงเรียนเลยพิทยาคม จ.เลย 23 กรกฎาคม 2561  ติดตามรับชมพร้อมกันค่ะ ...

  Read More »
 • กิจกรรมสภาจำลองของน้องๆ โรงเรียนศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี ในวันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561 ...

  Read More »
 • คณะอาจารย์ และนักศึกษา ระดับชั้นปริญญาตรี ปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 37 คน ร่วมแสดงกิจกรรมสภาจำลอง ในหัวข้อ "ร่างพระราชบัญญัติหนัง ...

  Read More »
scroll to top