โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองและบทบาทอำนาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติสู่เยาวชนในสถานศึกษา (ส ...

โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองและบทบาทอำนาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติสู่เยาวชนในสถานศึกษา (ส ...

วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.30-12.00 นาฬิกา คณะครู และนักเรียน โรงเรียนนารีรัตน์ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ...

วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00-11.30 นาฬิกา คณะครู และนักเรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ...

วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 นาฬิกา คณะอาจารย์ และนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาล ...

วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00-12.00 นาฬิกา คณะครู และนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ ๒-๖ โรงเรียนอนุบาลพน ...

วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00-11.30 นาฬิกา คณะครู และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนสาธิตม ...

Next Prev
 • วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.30-12.00 นาฬิกา คณะครู และนักเรียน โรงเรียนนารีรัตน์ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ จำนวน 37 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ...

  Read More »
 • วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00-11.30 นาฬิกา คณะครู และนักเรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา กรุงเทพมหานคร จำนวน 729 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ สภานิติบัญ ...

  Read More »
 • วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 นาฬิกา คณะอาจารย์ และนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 70 คน เข้าเย ...

  Read More »
 • วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00-12.00 นาฬิกา คณะครู และนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ ๒-๖ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี จำนวน ๘๐ คน เข้าเยี่ยมชมแล ...

  Read More »
 • โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองและบทบาทอำนาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติสู่เยาวชนในสถานศึกษา (สภาจำลองสัญจร) วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ มหาวิ ...

  Read More »
 • โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองและบทบาทอำนาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติสู่เยาวชนในสถานศึกษา (สภาจำลองสัญจร) วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.45 นาฬิกา ณ โรงเร ...

  Read More »
 • ที่ปรึกษาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการ เปิดโครงการสภาจำลองสัญจร ณ จังหวัดนครพนม วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อำเภอเมือง จั ...

  Read More »
 • ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ เปิดโครงการสภาจำลองสัญจร ณ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร จ. หนองบัวลำภู วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร จังหวัดห ...

  Read More »
 • สนช. และอนุกรรมการโครงการ สนช. พบเยาวชน ลงพื้นที่จัดกิจกรรมสภาจำลอง ณ ห้องประชุมโรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี วันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดส ...

  Read More »
 • คณะ สนช. รับฟังแนวทางการแก้ไขปัญหา “ยาเสพติดและการตั้งท้องโดยไม่พร้อม” จากเยาวชน จังหวัดนครปฐม วันเสาร์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม LI3 ชั้น ๓ หอประชุมปิ่นเกลียว มหาวิทยาลัยราชภ ...

  Read More »
 • คณะอาจารย์ และนักศึกษา คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 120 คน ร่วมแสดงกิจกรรมสภาจำลอง ในหัวข้อ "ร่างพระราชบัญญัติหนังสืออิเล็กทรอนิกส ...

  Read More »
 • คณะนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 39 คน ร่วมแสดงบทบาทสมมติกิจกรรมสภาจำลอง ในหัวข้อ "ร่างพระราชบัญญัติลดเวลาเรียนเพิ่ม ...

  Read More »
 • โรงเรียนดรุณสิกขาลัย ร่วมกิจกรรมสภาจำลอง ณ รัฐสภา คณะนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนดรุณสิกขาลัย (โครงการ วมว.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เขตทุ่งครุ กรุงเท ...

  Read More »
 • โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง (สภาจำลองสัญจร) ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 19 ม.ค.58 นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเผยแ ...

  Read More »
scroll to top