วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 นาฬิกา คณะอาจารย์และนักศึกษาโครงการภาคพิเศษ หลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิต โค ...

วันที่ 15 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 นาฬิกา คณะอาจารย์และนักเรียน โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหว ...

วันที่ 15 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 นาฬิกา คณะอาจารย์และนักเรียน โรงเรียนโคกยางวิทยา ตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุ ...

สนช. เปิดโครงการสภาจำลองสัญจร ณ โรงเรียนวัดราชาธิวาส วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา ณ โรงเรียนวัด ...

คณะ สนช. รับฟังแนวทางการแก้ไขปัญหา “ยาเสพติดและการตั้งท้องโดยไม่พร้อม” จากเยาวชน จังหวัดนครปฐม วันเสาร์ที่ ๕ สิงหาค ...

วันศุกร์ที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. คณะอาจารย์และนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทยาพณิชยการ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางล ...

วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา คณะอาจารย์และนักศึกษา ในโครงการ ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามอัตล ...

Next Prev
 • วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 นาฬิกา คณะอาจารย์และนักศึกษาโครงการภาคพิเศษ หลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิต โครงการการจัดการทางการเมือง รุ่น 14 มหาวิทยาลัยรามคำแหง จำนวน 35 คน ...

  Read More »
 • วันที่ 15 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 นาฬิกา คณะอาจารย์และนักเรียน โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี จำนวน 180 คน เยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งช ...

  Read More »
 • วันที่ 15 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 นาฬิกา คณะอาจารย์และนักเรียน โรงเรียนโคกยางวิทยา ตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 50 คน เยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร ...

  Read More »
 • วันศุกร์ที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. คณะอาจารย์และนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทยาพณิชยการ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี จำนวน ๑๓ คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน สภานิติบ ...

  Read More »
 • สนช. เปิดโครงการสภาจำลองสัญจร ณ โรงเรียนวัดราชาธิวาส วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา ณ โรงเรียนวัดราชาธิวาส นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็ ...

  Read More »
 • รองประธาน สนช. คนที่สอง เปิดโครงการสภาจำลองสัญจร ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ วันพุธที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องสบันงา อาคารอินทนิล ชั้น ๔ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ อำเภอเมืองอุตรด ...

  Read More »
 • รองประธาน สนช. คนที่สอง เปิดโครงการ “สภาจำลองสัญจร” ณ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ จ.แพร่ วันอังคารที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา ณ หอประชุมอัจฉริยภาพ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ อำ ...

  Read More »
 • รองเลขาธิการวุฒิสภา เปิดโครงการสภาจำลองสัญจร ณ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี วันพุธที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี นายพงศ์กิตติ์ อรุณภักดีสกุล รอง ...

  Read More »
 • คณะ สนช. รับฟังแนวทางการแก้ไขปัญหา “ยาเสพติดและการตั้งท้องโดยไม่พร้อม” จากเยาวชน จังหวัดนครปฐม วันเสาร์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม LI3 ชั้น ๓ หอประชุมปิ่นเกลียว มหาวิทยาลัยราชภ ...

  Read More »
 • โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง (สภาจำลองสัญจร) ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 19 ม.ค.58 นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเผยแ ...

  Read More »
 • โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง (สภาจำลองสัญจร) ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 18 ม.ค.58 นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง เป็นประธานในพ ...

  Read More »
scroll to top