วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00-15.00 นาฬิกา คณะเยาวชน และข้าราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสี ...

วันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 - 11.30 นาฬิกา ะคณะกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และบุคลากรสังกัดที่ทำการปกครองอำเภอบ่อพลอ ...

วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00-11.30 นาฬิกา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่ภายในสำนักงานเทศบาลตำ ...

กิจกรรมสภาจำลองของน้องๆ โรงเรียนศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี ในวันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561 ...

สนช. กล่าวเปิดพร้อมบรรยายพิเศษในโครงการสภาจำลองสัญจร ณ โรงเรียนศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561 ...

วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 นาฬิกา คณะครู และนักเรียน ระดับชั้นป.6-ม.3 โรงเรียนอันวารุ้ลอิสลาม แ ...

วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00นาฬิกา คณะครู และนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษ ...

Next Prev
 • วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00-15.00 นาฬิกา คณะเยาวชน และข้าราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาจำนวน ๒๐๐ คน เข้าเยี่ยมชม และศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   ...

  Read More »
 • วันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 - 11.30 นาฬิกา ะคณะกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และบุคลากรสังกัดที่ทำการปกครองอำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 90 คน เข้าเยี่ยมชม และศึกษาดูงานสภานิติบ ...

  Read More »
 • วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00-11.30 นาฬิกา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลบางพลี อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน ๕๐ คน เข้าเยี่ยมชมแ ...

  Read More »
 • วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 นาฬิกา คณะครู และนักเรียน ระดับชั้นป.6-ม.3 โรงเรียนอันวารุ้ลอิสลาม แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร จำนวน 91 คน เข้าเยี่ยมชมและศ ...

  Read More »
 • สนช. กล่าวเปิดพร้อมบรรยายพิเศษในโครงการสภาจำลองสัญจร ณ โรงเรียนศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 นาฬิกา ณ โรงเรียนศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี นายพรศัก ...

  Read More »
 • วันที่ 4 มิถุนายน 2561 พิธีเปิดโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองและบทบาทอำนาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติสู่เยาวชนในสถานศึกษา (สภาจำลองสัญจร) ณ โรงเรียนสรรพวิทยาค ...

  Read More »
 • โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองและบทบาทอำนาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติสู่เยาวชนในสถานศึกษา (สภาจำลองสัญจร) วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ มหาวิ ...

  Read More »
 • โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองและบทบาทอำนาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติสู่เยาวชนในสถานศึกษา (สภาจำลองสัญจร) วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.45 นาฬิกา ณ โรงเร ...

  Read More »
 • สนช. และอนุกรรมการโครงการ สนช. พบเยาวชน ลงพื้นที่จัดกิจกรรมสภาจำลอง ณ ห้องประชุมโรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี วันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดส ...

  Read More »
 • คณะ สนช. รับฟังแนวทางการแก้ไขปัญหา “ยาเสพติดและการตั้งท้องโดยไม่พร้อม” จากเยาวชน จังหวัดนครปฐม วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม LI3 ชั้น 3 หอประชุมปิ่นเกลียว มหาวิทยาลัยราชภ ...

  Read More »
 • กิจกรรมสภาจำลองของน้องๆ โรงเรียนศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี ในวันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561 ...

  Read More »
 • คณะอาจารย์ และนักศึกษา ระดับชั้นปริญญาตรี ปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 37 คน ร่วมแสดงกิจกรรมสภาจำลอง ในหัวข้อ "ร่างพระราชบัญญัติหนัง ...

  Read More »
 • คณะครู และนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 5 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย จำนวน 32 คน ร่วมแสดงกิจกรรมสภาจำลอง ในหัวข้อ "ร่างพระราชบัญญัติลดเวลาเรียน เพิ ...

  Read More »
 • คณะอาจารย์ และนักศึกษา คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 120 คน ร่วมแสดงกิจกรรมสภาจำลอง ในหัวข้อ "ร่างพระราชบัญญัติหนังสืออิเล็กทรอนิกส ...

  Read More »
scroll to top