สนช. กล่าวเปิดพร้อมปาฐกถาพิเศษในโครงการสภาจำลองสัญจร ณ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล​ กรุงเทพมหานคร  วันพุธที่ 13​ กุมภาพัน ...

สนง. เลขาธิการวุฒิสภา จัดโครงการสภาจำลองสัญจร  ณ โรงเรียนนาอ้อวิทยา จังหวัดเลย วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา ...

สนง. เลขาธิการวุฒิสภา จัดโครงการสภาจำลองสัญจร  ณ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา จังหวัดเลย วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 256 ...

สนง. เลขาธิการวุฒิสภา จัดโครงการสภาจำลองสัญจร  ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ วั ...

สนง. เลขาธิการวุฒิสภา จัดโครงการสภาจำลองสัญจร  ณ โรงเรียนอำมาตย์ พานิชนุกูล  จังหวัดกระบี่ วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2 ...

สนง. เลขาธิการวุฒิสภา จัดโครงการสภาจำลองสัญจร  ณ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น วันพฤหัสบดีที่ 31 มก ...

สนช. กล่าวเปิดพร้อมปาฐกถาพิเศษในโครงการสภาจำลองสัญจร ณ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร จังหวัดระนอง วันจันทร์ที่ 28 มกราคม 25 ...

Next Prev
 • คณะผู้บริหารสมาชิกและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลละงู ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล จำนวน ๔๒ คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ...

  Read More »
 • เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา คณะอาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สำหรับนักบริหาร รุ่น ๑๙ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จำนวน ๖๙ คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ สภานิติบัญญัติแห่ ...

  Read More »
 • เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา คณะอาจารย์ และนักศึกษาระดับชั้นปีที่ ๒ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จำนวน ๑๓๖ คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษ ...

  Read More »
 • คณะอาจารย์ และนักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาการของนักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จำนวน 52 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดุงาน ณ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ...

  Read More »
 • สนช. กล่าวเปิดพร้อมปาฐกถาพิเศษในโครงการสภาจำลองสัญจร ณ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล​ กรุงเทพมหานคร  วันพุธที่ 13​ กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.45 นาฬิกา ณ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล​ กรุงเทพมหานคร ...

  Read More »
 • สนง. เลขาธิการวุฒิสภา จัดโครงการสภาจำลองสัญจร  ณ โรงเรียนนาอ้อวิทยา จังหวัดเลย วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.45 นาฬิกา ณ โรงเรียนนาอ้อวิทยา จังหวัดเลย สำนักงานเลขาธิการวุ ...

  Read More »
 • สนง. เลขาธิการวุฒิสภา จัดโครงการสภาจำลองสัญจร  ณ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา จังหวัดเลย วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 นาฬิกา ณ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา จังหวัดเลย นายพงศ์ ...

  Read More »
 • สนง. เลขาธิการวุฒิสภา จัดโครงการสภาจำลองสัญจร  ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 นาฬิกา ณ โรงเรียนเตรียม ...

  Read More »
 • สนช. และอนุกรรมการโครงการ สนช. พบเยาวชน ลงพื้นที่จัดกิจกรรมสภาจำลอง ณ ห้องประชุมโรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี วันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดส ...

  Read More »
 • คณะ สนช. รับฟังแนวทางการแก้ไขปัญหา “ยาเสพติดและการตั้งท้องโดยไม่พร้อม” จากเยาวชน จังหวัดนครปฐม วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม LI3 ชั้น 3 หอประชุมปิ่นเกลียว มหาวิทยาลัยราชภ ...

  Read More »
 • "โครงการสภาจำลองสัญจร" โรงเรียนบ้านนา"นายกพิทยากร" วันที่ 2 สิงหาคม 2561 ...

  Read More »
 • สภาจำลองสัญจร โรงเรียนเลยพิทยาคม จ.เลย 23 กรกฎาคม 2561  ติดตามรับชมพร้อมกันค่ะ ...

  Read More »
 • กิจกรรมสภาจำลองของน้องๆ โรงเรียนศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี ในวันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561 ...

  Read More »
 • คณะอาจารย์ และนักศึกษา ระดับชั้นปริญญาตรี ปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 37 คน ร่วมแสดงกิจกรรมสภาจำลอง ในหัวข้อ "ร่างพระราชบัญญัติหนัง ...

  Read More »
scroll to top