คณะอาจารย์ และนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จำนวน 30 คน เข้า ...

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายเยาวชนสภาจำลอง เพื่อการเรียนรู้ระบบงานรัฐสภา ประจ ...

สนช. เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายเยาวชนสภาจำลอง เพื่อการเรียนรู้ระบบงานรัฐสภา ประจำปี ...

ที่ปรึกษาด้านการเมือง การปกครองและการบริหารจัดการ เปิดโครงการสภาจำลองสัญจร ณ โรงเรียนอำมาตย์พานิชยกุล อำเภอเมือง จั ...

วันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561 เวลา 09.00-12.00 นาฬิกา คณะครู และนักเรียน โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม จังหวัดกำแพงเพชร จำน ...

สนช. กล่าวเปิดพร้อมบรรยายพิเศษในโครงการสภาจำลองสัญจร ณ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ จังหวัดแม่ฮ่องสอน วันที่ ...

เลขานุการ กมธ.การศึกษาฯ เปิดโครงการสภาจำลองสัญจร ณ โรงเรียนวชิรป่าซาง จังหวัดลำพูน วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 ณ โร ...

Next Prev
 • คณะอาจารย์ และนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จำนวน 30 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ...

  Read More »
 • วันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561 เวลา 09.00-12.00 นาฬิกา คณะครู และนักเรียน โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 19 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ...

  Read More »
 • วันพฤหัสบดีที่่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 นาฬิกา คณะครู และนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 19 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ สภานิติบัญ ...

  Read More »
 • วันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 นาฬิกา คณะเจ้าหน้าที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เลขานุการผู้บริหารสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี” เขตดุสิต กรุ ...

  Read More »
 • รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายเยาวชนสภาจำลอง เพื่อการเรียนรู้ระบบงานรัฐสภา ประจำปี 2561 วันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2561 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ ห้องประ ...

  Read More »
 • สนช. เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายเยาวชนสภาจำลอง เพื่อการเรียนรู้ระบบงานรัฐสภา ประจำปี 2561 วันที่ 9 กันยายน 2561 เวลา 16.00 นาฬิกา ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ ...

  Read More »
 • ที่ปรึกษาด้านการเมือง การปกครองและการบริหารจัดการ เปิดโครงการสภาจำลองสัญจร ณ โรงเรียนอำมาตย์พานิชยกุล อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ วันที่ 31 สิงหาคม 2561  ณ โรงเรียนอำมาตย์พานิชยกุล อ. ...

  Read More »
 • สนช. กล่าวเปิดพร้อมบรรยายพิเศษในโครงการสภาจำลองสัญจร ณ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ จังหวัดแม่ฮ่องสอน วันที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 นาฬิกา ณ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุ ...

  Read More »
 • สนช. และอนุกรรมการโครงการ สนช. พบเยาวชน ลงพื้นที่จัดกิจกรรมสภาจำลอง ณ ห้องประชุมโรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี วันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดส ...

  Read More »
 • คณะ สนช. รับฟังแนวทางการแก้ไขปัญหา “ยาเสพติดและการตั้งท้องโดยไม่พร้อม” จากเยาวชน จังหวัดนครปฐม วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม LI3 ชั้น 3 หอประชุมปิ่นเกลียว มหาวิทยาลัยราชภ ...

  Read More »
 • "โครงการสภาจำลองสัญจร" โรงเรียนบ้านนา"นายกพิทยากร" วันที่ 2 สิงหาคม 2561 ...

  Read More »
 • สภาจำลองสัญจร โรงเรียนเลยพิทยาคม จ.เลย 23 กรกฎาคม 2561  ติดตามรับชมพร้อมกันค่ะ ...

  Read More »
 • กิจกรรมสภาจำลองของน้องๆ โรงเรียนศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี ในวันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561 ...

  Read More »
 • คณะอาจารย์ และนักศึกษา ระดับชั้นปริญญาตรี ปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 37 คน ร่วมแสดงกิจกรรมสภาจำลอง ในหัวข้อ "ร่างพระราชบัญญัติหนัง ...

  Read More »
scroll to top