สนช. กล่าวเปิดพร้อมบรรยายพิเศษในโครงการสภาจำลองสัญจร ณ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ จังหวัดแม่ฮ่องสอน วันที่ ...

เลขานุการ กมธ.การศึกษาฯ เปิดโครงการสภาจำลองสัญจร ณ โรงเรียนวชิรป่าซาง จังหวัดลำพูน วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 ณ โร ...

วันพฤหัสบดีที่่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 นาฬิกา คณะครู และนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก จ ...

วันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 นาฬิกา คณะเจ้าหน้าที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลั ...

"โครงการสภาจำลองสัญจร" โรงเรียนบ้านนา"นายกพิทยากร" วันที่ 2 สิงหาคม 2561 ...

ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติเปิดโครงการสภาจำลองสัญจร ณ โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” จ.นครนายก วันพฤหัสบดีที่ 2 ส ...

วันพูธที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00-11.00 นาฬิกา คณะอาจารย์และนักศึกษา ระดับชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเท ...

Next Prev
 • วันพฤหัสบดีที่่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 นาฬิกา คณะครู และนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 19 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ สภานิติบัญ ...

  Read More »
 • วันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 นาฬิกา คณะเจ้าหน้าที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เลขานุการผู้บริหารสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี” เขตดุสิต กรุ ...

  Read More »
 • วันพูธที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00-11.00 นาฬิกา คณะอาจารย์และนักศึกษา ระดับชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร เข้าเยี่ยมชม และศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และร่วมก ...

  Read More »
 • วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30-15.30 นาฬิกา คณะผู้ใหญ่บ้าน กำนัน และผู้บริหาร สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาจำนวน ๒๐๐ คน เข้าเยี่ยมชม และศึกษาดูงานสภานิติบัญญั ...

  Read More »
 • สนช. กล่าวเปิดพร้อมบรรยายพิเศษในโครงการสภาจำลองสัญจร ณ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ จังหวัดแม่ฮ่องสอน วันที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 นาฬิกา ณ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุ ...

  Read More »
 • เลขานุการ กมธ.การศึกษาฯ เปิดโครงการสภาจำลองสัญจร ณ โรงเรียนวชิรป่าซาง จังหวัดลำพูน วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนวชิรป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน นายปรีชา บัววิรัตน์เลิศ ...

  Read More »
 • ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติเปิดโครงการสภาจำลองสัญจร ณ โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” จ.นครนายก วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” จังหวัดนครนายก นายคณวั ...

  Read More »
 • สนช. กล่าวเปิดพร้อมบรรยายพิเศษในโครงการสภาจำลองสัญจร ณ โรงเรียนเลยพิทยาคม จังหวัดเลย วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมโรงเรียนเลยพิทยาคม จังหวัดเลย นายพรศักดิ์ ...

  Read More »
 • สนช. และอนุกรรมการโครงการ สนช. พบเยาวชน ลงพื้นที่จัดกิจกรรมสภาจำลอง ณ ห้องประชุมโรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี วันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดส ...

  Read More »
 • คณะ สนช. รับฟังแนวทางการแก้ไขปัญหา “ยาเสพติดและการตั้งท้องโดยไม่พร้อม” จากเยาวชน จังหวัดนครปฐม วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม LI3 ชั้น 3 หอประชุมปิ่นเกลียว มหาวิทยาลัยราชภ ...

  Read More »
 • "โครงการสภาจำลองสัญจร" โรงเรียนบ้านนา"นายกพิทยากร" วันที่ 2 สิงหาคม 2561 ...

  Read More »
 • สภาจำลองสัญจร โรงเรียนเลยพิทยาคม จ.เลย 23 กรกฎาคม 2561  ติดตามรับชมพร้อมกันค่ะ ...

  Read More »
 • กิจกรรมสภาจำลองของน้องๆ โรงเรียนศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี ในวันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561 ...

  Read More »
 • คณะอาจารย์ และนักศึกษา ระดับชั้นปริญญาตรี ปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 37 คน ร่วมแสดงกิจกรรมสภาจำลอง ในหัวข้อ "ร่างพระราชบัญญัติหนัง ...

  Read More »
scroll to top