วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2560 เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านต้นตาล อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส ประกอ ...

วันที่ 10 มกราคม 2560 เวลา 13.00 - 15.30 นาฬิกา คณะอาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพร ...

วันที่ 8 มกราคม 2560 คณะอาจารย์ และนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ จังหวัดสงขลา ประกอบด้วย อาจารย์ 10คน นัก ...

วันอังคารที่ 9 มกราคม 2561 เวลา 13.00-15.00 นาฬิกา คณะครูและนักเรียน ระดับชั้นปวช. และปวส. วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ ...

สนช. เปิดโครงการสภาจำลองสัญจร ณ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จ ...

สนช. เปิดโครงการสภาจำลอง ณ โรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์” จังหวัดสงขลา วันจันทร์ที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑ ณ โรงเ ...

ที่ปรึกษาด้านการเมือง การปกครองและการบริหารจัดการ กล่าวเปิดพร้อมบรรยายพิเศษในโครงการสภาจำลองสัญจร ณ โรงเรียนมหาวชิร ...

Next Prev
 • วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2560 เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านต้นตาล อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส ประกอบด้วย คณะครู ๔ คน นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๑๖ คน ...

  Read More »
 • วันที่ 10 มกราคม 2560 เวลา 13.00 - 15.30 นาฬิกา คณะอาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ อำเภอบางหลวง จังหวัดปทุมธานี ประกอบด้วย อาจารย์ 4 ...

  Read More »
 • วันที่ 8 มกราคม 2560 คณะอาจารย์ และนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ จังหวัดสงขลา ประกอบด้วย อาจารย์ 10คน นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ...

  Read More »
 • วันอังคารที่ 9 มกราคม 2561 เวลา 13.00-15.00 นาฬิกา คณะครูและนักเรียน ระดับชั้นปวช. และปวส. วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ จังหวัดสงขลา จำนวน 65 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติ ...

  Read More »
 • สนช. เปิดโครงการสภาจำลองสัญจร ณ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา นายอนุมัติ อาหมัด สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กล่าวเ ...

  Read More »
 • สนช. เปิดโครงการสภาจำลอง ณ โรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์” จังหวัดสงขลา วันจันทร์ที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์” จังหวัดสงขลา นายอนุมัติ อาห ...

  Read More »
 • ที่ปรึกษาด้านการเมือง การปกครองและการบริหารจัดการ กล่าวเปิดพร้อมบรรยายพิเศษในโครงการสภาจำลองสัญจร ณ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วันจันทร์ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ...

  Read More »
 • สนช. กล่าวเปิดพร้อมบรรยายพิเศษโครงการสภาจำลองสัญจร ณ โรงเรียนสิงห์บุรี วันอังคารที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา ณ โรงเรียนสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี พลเอก ภาณุวัชร นาควงษม์ ส ...

  Read More »
 • คณะ สนช. รับฟังแนวทางการแก้ไขปัญหา “ยาเสพติดและการตั้งท้องโดยไม่พร้อม” จากเยาวชน จังหวัดนครปฐม วันเสาร์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม LI3 ชั้น ๓ หอประชุมปิ่นเกลียว มหาวิทยาลัยราชภ ...

  Read More »
 • โรงเรียนดรุณสิกขาลัย ร่วมกิจกรรมสภาจำลอง ณ รัฐสภา คณะนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนดรุณสิกขาลัย (โครงการ วมว.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เขตทุ่งครุ กรุงเท ...

  Read More »
 • โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง (สภาจำลองสัญจร) ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 19 ม.ค.58 นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเผยแ ...

  Read More »
 • โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง (สภาจำลองสัญจร) ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 18 ม.ค.58 นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง เป็นประธานในพ ...

  Read More »
scroll to top