Category: สภาจำลองสัญจร

โครงการสภาจำลองสัญจร ณ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ หอประชุมโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ...

Read More »

โครงการสภาจำลองสัญจร ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี วันที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 12.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี จังหวัดนนทบุ ...

Read More »

กิจกรรมสภาจำลองสัญจร ณ โรงเรียนบรรพตพิทยาคม อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ วันศุกร์​ที่ 24 กรกฏาคม 2563 นำโดย นายสาธิต วงศ์​อนันต์​นนท์ ผู้อำนวยการสำนักประชา​สัมพันธ์​ ได้จัดกิจ ...

Read More »

โครงการสภาจำลองสัญจร ณ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม จังหวัดนครพนม วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.45 นาฬิกา ณ หอประชุมโรงเรียนนครพนมวิทยาคม จังหวัดนครพนม นายพงศ์กิตติ์ อรุณภักดีสก ...

Read More »

สมาชิกวุฒิสภา กล่าวเปิดและบรรยายพิเศษในโครงการสภาจำลองสัญจร ณ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 นาฬิกา ณ หอประชุมเดอร์มงฟอร์ด โรงเรียนเ ...

Read More »

โครงการสภาจำลองสัญจร ณ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ หอประชุมโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ นายพงศ์กิตติ์ อรุณภัก ...

Read More »

โครงการสภาจำลองสัญจร ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทร ...

Read More »

วุฒิสภา จัดโครงการสภาจำลองสัญจร ณ โรงเรียนตราษตระการคุณ จังหวัดตราด วันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563 เวลา 08.30 นาฬิกา ณ หอประชุมโรงเรียนตราษตระการคุณ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด  สำนักง ...

Read More »

วุฒิสภา จัดโครงการสภาจำลองสัญจร ณ โรงเรียนลําปางกัลยาณี อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 เวลา 08.30 นาฬิกา ณ  โรงเรียนลําปางกัลยาณี อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง นายพง ...

Read More »

สมาชิกวุฒิสภา กล่าวเปิดและบรรยายพิเศษในโครงการสภาจำลองสัญจร ณ โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง จังหวัดสมุทรปราการ วันจันทร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.30 นาฬิกา ณ หอประชุมโรงเรียนมัธ ...

Read More »
scroll to top