Category: สภาจำลองสัญจร

สนช. ลงพื้นที่ร่วมทำกิจกรรมสภาจำลอง รับฟังปัญหาเด็กแว้น จ.กำแพงเพชร วันอาทิตย์ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๔๕ นาฬิกา ณ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม จังหวัดกำแพงเพขร คณะสมาชิกสภานิติบัญ ...

Read More »

สนช. เป็นประธานเปิดโครงการสภาจำลองสัญจร ณ โรงเรียนหัวหิน วันจันทร์ที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ หอประชุมโรงเรียนหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายยุทธนา ทัพเจริญ สมาชิกสภานิต ...

Read More »

โครงการสภาจำลองสัญจร ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ ณ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วันจันทร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมบงกชศรีเสาวภาคย์ โรงเรียน วรนารีเฉลิม อำเภอเ ...

Read More »
scroll to top