A+ / A-

วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 นาฬิกา คณะอาจารย์และนักศึกษาโครงการภาคพิเศษ หลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิต โครงการการจัดการทางการเมือง รุ่น 14 มหาวิทยาลัยรามคำแหง จำนวน 35 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยมี ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมให้การต้อนรับ

|  260 views
scroll to top