A+ / A-

 

วันที่ 14 กันยายน 2560 เวลา 08.30 นาฬิกา คณะครู และนักเรียน โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 15 คน เยี่ยมชมและและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

S__6537239   S__6537235   S__6537233

S__6537231   S__6537229   S__6537226

S__6537223   S__6537227   S__6537228

|  100 views
scroll to top