A+ / A-

โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง (สภาจำลองสัญจร) ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 18 ม.ค.58 นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองและบทบาทอำนาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติสู่เยาวชนในสถาบันการศึกษา ครั้งที่ 4 โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 โดยนายไชยา กัญญาพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ และมีการให้นักเรียนได้แสดงบทบาทสมมุติในการทำหน้าที่ ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

|  196 views
scroll to top