A+ / A-

คณะนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 39 คน ร่วมแสดงบทบาทสมมติกิจกรรมสภาจำลอง ในหัวข้อ “ร่างพระราชบัญญัติลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้”

|  169 views
scroll to top