A+ / A-

คณะอาจารย์ และนักศึกษา คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 120 คน ร่วมแสดงกิจกรรมสภาจำลอง ในหัวข้อ “ร่างพระราชบัญญัติหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-book”

|  276 views
scroll to top