A+ / A-

วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30-14.30 นาฬิกา คณะครู และนักเรียน โรงเรียนบ้านบอเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส จำนวน 15 คนเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

|  113 views
scroll to top