A+ / A-

วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 นาฬิกา คณะอาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยฟาฏอนี จังหวัดนราธิวาส จำนวน 38 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

|  134 views
scroll to top