A+ / A-

วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30-15.30 นาฬิกา คณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านบาตง อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส จำนวน 51 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

|  264 views
scroll to top