A+ / A-

ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ เปิดโครงการสภาจำลองสัญจร ณ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร จ. หนองบัวลำภู

วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร จังหวัดหนองบัวลำภู นายคณวัฒน์ วงศ์แก้ว ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ กล่าวเปิดพร้อมบรรยายพิเศษ ในโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองและบทบาทอำนาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติสู่เยาวชนในสถานศึกษา(สภาจำลองสัญจร) ซึ่งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ความรู้เกี่ยวกับบทบาทและอำนาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ผ่านกิจกรรมสภาจำลองให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมปีที่ 5 จำนวน 450 คน โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ พิเดช รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กล่าวต้อนรับ
โอกาสนี้ ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงฯ ระหว่างสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดย นายคณวัฒน์ วงศ์แก้ว ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ กับ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร โดย นายณรงค์ศักดิ์ พิเดช รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร

|  247 views
scroll to top