A+ / A-

วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00-15.00 นาฬิกา คณะอาจารย์และนักศึกษา ระดับชั้นปริญญาตรี ปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 37 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และร่วมแสดงบทบาทสมมติในกิจกรรมสภาจำลอง ณ ห้องสารนิเทศ ชั้น 1 อาคารรัฐสภา 1

|  142 views
scroll to top