A+ / A-

คณะอาจารย์ และนักศึกษา ระดับชั้นปริญญาตรี ปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 37 คน ร่วมแสดงกิจกรรมสภาจำลอง ในหัวข้อ “ร่างพระราชบัญญัติหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-book” ณ ห้องสารนิเทศ ชั้น 1 อาคารรัฐสภา 1

|  535 views
scroll to top