A+ / A-

วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 นาฬิกา คณะบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร จำนวน ๔๐ คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

|  143 views
scroll to top