A+ / A-

วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 นาฬิกา คณะอาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนบ้านบูเกะตา ตำบลโละจุด อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ประกอบด้วย อาจารย์ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 รวมทั้งสิ้น 148 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

|  229 views
scroll to top