A+ / A-

วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 นาฬิกา คณะครู และนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนศรีสวรรค์วิทยา อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส จำนวน ๔๒ คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

|  116 views
scroll to top