A+ / A-

วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561 เวลา 13.00-14.30 นาฬิกา คณะครูและนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดนาปรือ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา จำนวน 16 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

|  130 views
scroll to top