A+ / A-

วันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 – 11.00 นาฬิกา คณะอาจารย์ และนักศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ กรุงเทพมหานคร จำนวน 33 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมทั้งรวมทำกิจกรรมสภาจำลอง

|  148 views
scroll to top