A+ / A-

วันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 09.00 – 11.00 นาฬิกา คณะครูโรงเรียนวาวีวิทยาคม อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย จำนวน ๓๔ คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

|  112 views
scroll to top