A+ / A-

วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30-15.30 นาฬิกา คณะผู้ใหญ่บ้าน กำนัน และผู้บริหาร สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาจำนวน ๒๐๐ คน เข้าเยี่ยมชม และศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

อบจ โคราช2_๑๘๐๗๒๔_0001 อบจ โคราช2_๑๘๐๗๒๔_0002 อบจ โคราช2_๑๘๐๗๒๔_0003 อบจ โคราช2_๑๘๐๗๒๔_0005 อบจ โคราช2_๑๘๐๗๒๔_0006 อบจ โคราช2_๑๘๐๗๒๔_0007 อบจ โคราช2_๑๘๐๗๒๔_0008 อบจ โคราช2_๑๘๐๗๒๔_0009 อบจ โคราช2_๑๘๐๗๒๔_0010 อบจ โคราช2_๑๘๐๗๒๔_0013

|  106 views
scroll to top