A+ / A-

วันพฤหัสบดีที่่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 นาฬิกา คณะครู และนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 19 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

|  131 views
scroll to top