A+ / A-

วันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561 เวลา 09.00-12.00 นาฬิกา คณะครู และนักเรียน โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 19 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

|  264 views
scroll to top