A+ / A-

สมาชิกวุฒิสภา บรรยาย เรื่อง “ถอดบทเรียนการเผยแพร่ประชาธิปไตยสไตล์เยาวชน” ณ  โรงแรมรอยัลริเวอร์

วันอังคารที่ 3 กันยายน 2562 เวลา 08.30 นาฬิกา ณ ห้องกรุงธนบอลล์รูม โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร นายตวง อันทะไชย สมาชิกวุฒิสภา ได้เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “ถอดบทเรียนการเผยแพร่ประชาธิปไตยสไตล์เยาวชน” ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายเยาวชนสภาจำลอง เพื่อการเรียนรู้ระบบงานรัฐสภา ประจำปี 2562 จำนวน 276 คน

|  148 views
scroll to top