A+ / A-

รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายเยาวชนสภาจำลอง

วันอังคารที่ 3 กันยายน 2562 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ ห้องกรุงธนบอลล์รูม โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง พร้อมด้วย พลเรือเอก พัลลภ ตมิศานนท์ สมาชิกวุฒิสภา นายออน กาจกระโทก สมาชิกวุฒิสภา และนายพงศ์กิตติ์ อรุณภักดีสกุล ที่ปรึกษาด้านการเมืองการปกครองและการบริหารจัดการ มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายเยาวชนสภาจำลองเพื่อการเรียนรู้ระบบงานรัฐสภา ประจำปี 2562 จำนวน 276 คน

|  173 views
scroll to top