A+ / A-

วันศุกร์ที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. คณะอาจารย์และนักศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทยาพณิชยการ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
จำนวน ๑๓ คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมร่วมกิจกรรมสภาจำลอง

|  142 views
scroll to top