Home » ติดต่อหน่วยงาน

ติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
เบอร์โทร : 0-2831-5888-9
โทรสาร 0-2831-5889

แผนที่ อาคารสุขประพฤติ

scroll to top